Zoznam birmovancov školský rok 2020/ 2021: 

 • Badžgoň Dávid
 • Bazger Matej
 • Benčík Marek
 • Bernátová Simona
 • Blinka Tomáš
 • Bukovan Tomáš
 • Čagalová Kristína
 • Diacenco Vanesa
 • Duraj Rastislav
 • Eisnerová Aneta
 • Ficek Samuel
 • Fuček Peter
 • Fučková Beáta
 • Fulierová Laura
 • Grečmal Tomáš
 • Halás Samuel
 • Hlavatá Klaudia
 • Hrušková Natália
 • Huríková Valéria
 • Jancová Mária
 • Ježík Lukáš
 • Jozek Jakub
 • Kameništák Anton
 • Kapusniaková Simona
 • Kotková Janka
 • Kotula Matúš
 • Kšanda Peter
 • Kubiš Radoslav
 • Kubizna Dávid
 • Lanková Michaela
 • Lištvan Timotej
 • Malík Samuel
 • Malíková Katarína
 • Malíková Lucia
 • Marjak Adrián
 • Mazurová Tatiana
 • Mináriková Tamara
 • Nekoranec Matúš
 • Nekorancová Michaela
 • Novotný Dávid
 • Papučík Lukáš
 • Perďoch Adam
 • Pončka Matúš
 • Pončková Viktória
 • Pupíková Dominika
 • Saksonová Kristína
 • Slížová Sára
 • Sojčáková Zuzana
 • Staníková Adriana
 • Škripek Ján
 • Škrípková Zuzana
 • Zajac Jakub

Test obsahoval 22 úloh, pričom každá úloha bola hodnotená 5 bodmi. Počet získaných bodov : Plný počet x 110 bodov = 100%. Plný počet bodov z testu bol 110 bodov. Kto prvý test napísal na 80 % a viac %, nepísal už druhýkrát.