Výsledky testov

31.05.2021

Hodnotenie birmovancov

Test obsahoval 22 úloh, pričom každá úloha bola hodnotená 5 bodmi.                                                          Počet získaných bodov : Plný počet x 110 bodov = 100%.                                                                                  Plný počet bodov z testu bol 110 bodov.                                                                                                              Kto prvý  test napísal na 80 % a viac %, nepísal už druhýkrát.

Kto nenapísal ani na druhý pokus bude odpovedať ústne v sobotu po svätej spovedi.

 

ABAHÁZI             Jakub                61 bodov   / 55%                         96,5 bodov / 87%

BELKO                 Pavol               68,5 bodov / 62%                           102 bodov / 92%

BENKOVÁ            Dominika                      X                                       95,5 bodov / 86%

BLAŽEK               Šimon              89,5 bodov / 81 %                                      X

BOCKO               Adam                 89 bodov / 80 %                                       X

BUKOVANOVÁ   Erika                 83 bodov / 75 %                            110 bodov / 100%

CUDRÁK            Jakub              95 bodov / 86 %                                           X

CUDRÁKOVÁ     Vanesa            76 bodov / 69 %                             101 bodov / 92 %

ČAGALOVÁ        Vanesa            95 bodov / 86 %                                         X

ČENTÁK              Peter             34,5 bodov / 31 %                             84 bodov / 76 %

ČERVENEC        Šimon            81,5 bodov / 74 %                         107,5 bodov / 97 %

ČESTICKÝ          Filip                59,5 bodov / 54 %                          110 bodov / 100 %

ČÍKOVÁ              Petra                 76 bodov / 69 %                       105,5 bodov / 95 %

DEVEČKOVÁ     Ema                             X                                        95,5 bodov / 86 %

DOLEŽAL           Kristián              53 bodov / 48 %                       88,5 bodov / 80 %

FIALOVÁ            Patrícia            70,5 bodov / 64 %                    102,5 bodov / 93 %

FOJTÍK               Tomáš             109,5 bodov / 99%                                  X

FRIŠČÁKOVÁ     Bibiána              86 bodov / 78 %                        110 bodov / 100%

GÁBOROVÁ       Karin                             X                                    109,5 bodov / 99%

GEMBICZKI        Alex                    19 bodov / 17 %                           94 bodov / 85%

GRIECS               Alexander           56 bodov / 50 %                       82,5 bodov / 75 %

HALAJOVÁ        Monika                60 bodov / 54 %                        107 bodov / 97 %

HNIDKOVÁ        Radovana          84,5 bodov / 76 %                     106 bodov / 96 %

HULÍKOVÁ         Sofia                   74,5 bodov / 67 %                       101 bodov / 91 %

CHABROŇOVÁ Valéria                97 bodov / 88 %                                     X

CHOVANIAK      Filip                    80,5 bodov / 73 %                        97 bodov / 88%

JANÁČIK             Miroslav               60 bodov / 54 %                               chorý

JANÍČEK             Marcel                58,5 bodov / 53 %                        95 bodov / 86 %

KAJÁNEK            Lukáš                     23 bodov / 20 %                          90 bodov / 81 %

KAMENIŠŤÁK     Šimon                63 bodov / 57 %                     100,5 bodov / 91 %

KOLESÁROVÁ    Tamara            54 bodov / 49 %                      96,5 bodov / 87 %

KOTULA              Ján                     104 bodov / 94 %                                    X

KOZUBOVÁ        Lucia                  101 bodov / 91 %                                     X

KOZUBOVÁ        Martina               93 bodov / 84 %                                    X

KRAMARČÍK      Miroslav           60,5 bodov / 55 %                     97,5 bodov / 88 %

KRIŠŤÁK             Jakub                                X                                      96,5 bodov / 87 %

KRIŠTOFÍKOVÁ Karin                   69,5 bodov / 63 %                      100,5 bodov / 91 %

KUBIŠTA             Gabriel                83,5 bodov / 75 %                      98,5 bodov / 89 %

KUBOVÁ              Katarína                              X                                                    X

MARJAKOVÁ       Nikola                81,5 bodov / 74 %                    109,5 bodov / 99 %

MARŤÁK               Filip                                 X                                     85,5 bodov / 77 %

MINÁRIKOVÁ       Laura                              X                                        95 bodov / 86 %

NEKORANEC       Ján                     60,5 bodov / 55 %                      89,5 bodov / 81 %

NEMCOVÁ            Aneta                    97 bodov / 88 %                                  X

PERĎOCH            Matej                   13,5 bodov / 12 %                       74,5 bodov / 67 %

PERĎOCH            Patrik                      13 bodov / 11 %                           74 bodov / 67 %

PLECHOVÁ          Bibiána               77,5  bodov / 70 %                       109 bodov / 99 %

SAKSON               Marek                  34,5 bodov / 31 %                      83,5 bodov / 75 %

STOLÁRIK            Patrik                      63 bodov / 57 %                     70,5  bodov /  64 %

STOPKA               Lukáš                       79 bodov / 71 %                        102 bodov / 92 %

STREĎANSKÝ     Dávid                     41,5 bodov / 37 %                         91 bodov / 82 %

STREĎANSKÝ     Patrik                   28,5 bodov / 25 %                        86 bodov / 78 %

SVITEK                Timotej                    15 bodov / 13 %                      95,5 bodov / 86 %

ŠAMAJOVÁ        Lucia                        71 bodov / 64 %                    106,5 bodov / 96 %

ŠKRIPEK             Juraj                        48 bodov / 43 %                      81,5 bodov / 74 %

ŠURÍK                  Peter                    88,5 bodov / 80 %                               X

ŠUTÝ                   Patrik                                 X                                       76 bodov / 69 %

ŠVÍK                    Filip                     62,5 bodov / 58 %                        84 bodov / 80 %

VAVRÍKOVÁ       Michaela             82,5 bodov / 75 %                        97 bodov / 88 %

VLČEK                 Dávid                  53,5 bodov / 48 %                        98 bodov / 89 %

ZÁHUMENSKÝ  Martin                 47,5  bodov / 43 %                         87 bodov / 80 %

ZAJAC                 Martin                    59 bodov / 53 %                     101,5 bodov / 92 %

ZIMKOVÁ            Dominika            96,5 bodov  87 %                                   X