Púte

Tento rok Farnosť pripravuje dve farské púte do Medžugorie a do Svätej zeme.

Púť do Medžugorie

Termín: od 16. - 22. 8. posledný augustový týždeň, cena cca 200 eur.
CENA ZAHŔŇA:
Dopravu: 
autobusy sú vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD, CD
Ubytovanie:
2,3 posteľové izby sú vybavené sprchou, toaletou a klimatizáciou 
Poistenie + strava (polpenzia)
Poplatok za tlmočenie
na preklad je potrebné rádio s FM frekvenciou

PROGRAM:

1. deň - Odchod zo Slovenska

2. deň

  • V ranných hodinách príchod na Veprice - miesto s napodobeninou Lurdskej jaskyne - sv. omša.
  • Po krátkej prestávke pri mori pokračovanie v ceste do Medžugoria - ubytovanie, v prípade záujmu obed a poobedňajší duchovný program spojený so svätou omšou.
  • Pobyt pri mori Makarská riviéra

3. deň - 5. deň

  • výstup na horu zjavenia "Podbrdo"
  • krížová cesta na kopci "Križevac"
  • návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča a sochy zmrtvýchvstalého Krista
  • návšteva komunity Cenacolo
  • návšteva Patrica a Nancy a ich svedectvo
  • stretnutie a svedectvo Terezky zo spoločenstva Svetlo Máriino
  • deň pri mori - Gradac

6. deň - Odchod na Slovensko
7. deň- Príchod na Slovensko