Ochrana osobných údajov v Žilinskej diecéze

pozri:  https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov-v-zilinskej-dieceze

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Žilinskej diecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke:                                                                                                Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).