Kontakt


Rímskokatolícky farský úrad
č. 388
023 57 Podvysoká

(tel.) 041/599 35 08

e-mail: farapodvysoka@gmail.com

farár: Mgr. Miroslav Vároš