Kaplnky v našej farnosti

24.03.2019

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
v    Podvysokej 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená v roku 1865. Nachádza sa v Podvysokej v časti u Komankov č.312. Okolo nej sa vypínajú vysoké stáročné, košaté lipy, ktoré sú približne rovnako staré. Stavba má hladkú klasicistickú fasádu. Pozoruhodná je v nej baroková plastika Panny Márie s Ježiškom na rukách. Ide o polychrómovanú drevorezbu, ktorú vyrobil ľudový majster v druhej polovici 18. storočia. 

Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci v Olešnej

Kaplnku dali postaviť manželia JUDr. Vladimír Nárožný, advokát z Olomouca a jeho manželka Josefka Nárožná, rodená Popelková v roku 1932. Ako je zrejme zo zakladajúcej listiny, ktorá je v kaplnke, je postavená na lúke nad osadou Klin na hranici Slovenska a Moravy. Je na turistickej trase z Veľkého Polomu na Biely Kríž, pričom z druhej strany hranice je osada Horní Lomná. Na mieste kamennej kaplnky stavala malá drevená kaplnka, ktorú postavila rodina Klusová z Klina. 

Nachádzal sa v nej veľký obraz Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je umiestnený v kaplnke na bočnej stene. K pôvodnej drevenej kaplnke sa manželia Nároční takmer denne chodili modlievať počas svojho letného pobytu na Veľkom Polome v rokoch 1930-1932. V roku 1932 po modlitbe v Olomouci pocítili vnuknutie, aby sa mieste starej kaplnky v Kline postavili novú kaplnku. Projekt a rozpočet stavby zhotovil staviteľ Tomáš Šípka z Olomouca - Hodolan. Projekt schválil farský úrad v Turzovke a Biskupský úrad Ordinariád v Nitre. Kaplnku zhotovil staviteľ Jan Waclawek z Mostov u Jablunkova. Po jej zhotovení bol na hlavnom oltári umiestnený obraz "Matky Božej Ustavičnej pomoci", ktorý doviezli z Ríma a je kópiou zázračného obrazu, ktorý tam opatrujú Redemptoristi. V prípise z 10. apríla 1947 Biskupský úrad v Nitre, že požiadal Svätého otca v Ríme, aby sa v tejto kaplnke, ktorá bola vysvätená v roku 1933, mohla slúžiť svätá omša, vždy 27. júna a ďalšia nasledujúcu nedeľu, alebo v dni, počas ktorých predpisy dovoľujú slúžiť votívnu svätú omšu. Omše z počiatku slúžili kňazi z Turzovky. Po vzniku farnosti Klokočov v roku 1943 pripadlo územie osady Klin pod cirkevnú správu Klokočova. V súčasnosti je kaplnka pod správou Farského úradu v Podvysokej. V kaplnke je možné realizovať po dohode aj svadby.

                 Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho U Ponka na Priečnici

Malú kaplnku dal v roku 1902 postaviť Pavol Bazger. V kaplnke je umiestnená socha Ježiša. V roku 1985 zrekonštruovali vnútro i vonkajšok kaplnky František Pontek so susedmi A. Cvikelom a J. Papíkom. V roku 2007 rodina F. Pondeka dala nové obloženie stien kaplnky a novú krytinu. Po roku 1989 slúžili omše pri kaplnke dekan Ivan Máhrik a dekan Jozef Petráš z turzovskej farnosti.