Farnosť Podvysoká

29.01.2019

Cirkevne patrila po svojom vzniku k evanjelickej neskôr katolíckej farnosti v Čadci. Od roku 1749 bola filiálkou novej farnosti Zákopčie, od roku 1796 filiálkou Staškova. Ešte do konca 18. storočia sa Podvysoká a Olešná stali filiálkami farnosti Turzovka, kde zotrvali až do moderného obdobia. V roku 1865 bola v obci Podvysoká postavená kaplnka zasvätená úcte Panny Márie. Nový kostol Sedembolestnej Panny Márie bol v obci postavený v rokoch 1991 - 1993.

3. júla 2015 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spoločne s kňazmi z okolitých farností s platnosťou od 1.júla 2015 obce Podvysoká a Olešná vrátane ich priľahlých katastrálnych území odčlenil z Farnosti Turzovka, do ktorej cirkevno-práve patrili a zriadil ich ako samostatnú farnosť s úradným kánonickým názvom Farnosť Podvysoká.

Súčasne za jej farský kostol určil Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej. Hranice novej Farnosti Podvysoká tvoria katastrálne hranice oboch uvedených obcí. Za prvého správcu Farnosti Podvysoká bol menovaný Mgr. p. farár Miroslav Vároš.