Filiálka Olešná - Kostol sv. Júdu Tadeáša

16.12.2018

Stavba kostola sa realizovala v rokoch 1995 - 1997. Konsekrácia nového kostola sa konala 1.júna 1997 za prítomnosti diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. V kostole sú tri zvony. Najmenší pochádza z dnes už nejestvujúcej obce Harvelka. Pozemky pod kostol darovali Ondrej Nekoranec, Veronika Bocková a Johana Fojtíková. Kostolníkom je pán Ladislav Nekoranec.

V roku 2007 sa vykonali vnútorné a aj vonkajšie úpravy v márnici v Potôčkach. Vo vnútri sa previedli práce: omietka, vydlaždenie, maľovanie. Bol tam umiestnený chladiaci box, dovezené lavice, zhotovená elektrika. Po dokončení rekonštrukcie márnice v Potôčkach bola uskutočnená vysviacka 28.10.2007 .