FARSKÉ OZNAMY                                        Tridsiata štvrtá nedeľa - 26. 11. 2023

    Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

                                                                                               

Liturgický kalendár:                                                                                            Štvrtok – sv. Ondreja, apoštola, sviatok                                                       Piatok   – prvý Piatok                                                                                   Sobota  - prvá Sobota                                                                                   Nedeľa – Prvá adventná nedeľa

Po sv. omši sa na sviatok Krista Kráľa koná osobitná pobožnosť pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou obnova zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V tomto týždni slávime prvý Piatok, Sobota i Nedeľa v novom mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

Sväté omše:                                                                                                          Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                      Pondelok          18. 00.                                                                                   Streda                7. 00.                                                                                  Štvrtok             18. 00.                                                                                    Piatok               18. 00.                                                                                  Sobota              7. 00.                                                                                    Nedeľa              7. 00.        10. 30.                                                    Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                 Utorok             16. 00.                                                                                   Piatok              16. 00.                                                                                   Nedeľa              9. 00.            

Spoveď chorých

       Utorok            Olešná Potôčky            od 14. 00.                                         Štvrtok            Podvysoká + Olešná    od 14. 00.

Požehnanie adventných vencov

Na prvú adventnú nedeľu sa pri svätých omšiach budú požehnávať adventné vence. Treba si ich priniesť, položiť k oltáru a nechať požehnať a následne sa doma pri nich modliť.

Sobotná svätá omša – poďakovanie pánu kostolníkovi Štefanovi Michaličkovi

Pri príležitosti 30. výročia posviacky kostola v Podvysokej v Sobotu za účasti piatich kňazov prečítal list od otca biskupa Tomáša Galis dp. dekan Jozef Petráš. Bol adresovaný nášmu pánu kostolníkovi Štefanovi Michaličkovi, kde sa mu výslovne poďakoval za jeho veľké pričinenie sa o stavbu kostola v Podvysokej a následných ďalších 30 rokov služby pána kostolníka.

Aj ja ako pán farár sa Vám chcem poďakovať za stálosť a vernosť Kristovi v jeho službe pána kostolníka a vyprosiť Vám od Pána Boha požehnanie pevného zdravia, pokoj, lásku, trpezlivosť a každú ďalšiu milosť potrebnú pre život. PBZ.

Spoveď chorých k Vianociam

Nahláste ku sv. spovedi k blížiacim sa Vianočným sviatkom vašich starých a chorých príbuzných či susedov v sakristii kostolov.


.