FARSKÉ OZNAMY                                                 Najsvätejšej Trojice – 4. 6. 2023                                                                                                                   

Liturgický kalendár:                                                                                        Pondelok – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka                                             Štvrtok    – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,                                            prikázaný sviatok                                                                       Nedeľa – Deviata nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – prvonedeľná zbierka pre potreby Farnosti. 

Sväté omše:                                                                                                          Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                      Pondelok              18. 00.                                                                              Streda                    7. 00.                                                                              Štvrtok                  18. 00.                                                                              Piatok                    18. 00.                                                                              Sobota                    7. 00.                                                                              Nedeľa                    7. 00.       10. 30.                                                Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                Utorok                   14. 00.                                                                              Štvrtok                   16. 00.                                                                            Nedeľa                    9. 00. 

Božie Telo

Vo Štvrtok na prikázaný sviatok budú dve eucharistické procesie, v oboch kostoloch. Pripravte štyri oltáriky, na ktorých príjmeme požehnanie Eucharistiou. Prvoprijímajúce deti nech prídu na omšu a mamičky im pripravia košíky s lupienkami kvetov, ktoré budú rozsýpať pred Eucharistiou.

Prvé sväté prijímanie

V Olešnej Potôčkoch prijalo 9 detí po prvý krát sviatostného Krista do svojho srdca. Nech slávnostný okamih toho dňa pretrváva a pokračuje v ďalších dňoch ich života. Rodičom ďakujem za spoluprácu a ich osobné svedectvo živej viery a lásky k Bohu.

Birmovanci v nedeľu o 10. 30 majú Birmovku

V Piatok prídu všetci birmovanci na svätú omšu. Po nej bude upratovanie kostola. Svätá spoveď je v sobotu v Podvysokej o 18. 00. Na svätú spoveď prídu nielen birmovanci a birmovní rodičia, ale aj ich rodičia či príslušníci rodiny birmovanca. Podobne i na slávnosť birmovania nech prídu aj príbuzní birmovancov - rodičia, súrodenci, starí rodičia. Všetci sa do kostola zmestíme.

Omša v Kline

Obec Olešná, ktorá vybavuje sväté omše v Kline v tomto roku na 25. júna a 3. septembra dostala súhlas z okresného úradu Životného prostredia Žilina. Bude sa dať ísť i motorovými vozidlami.


Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať, ako prijímať." Sk 20,35


.