FARSKÉ OZNAMY                              Desiata nedeľa v cezročnom období - 9. 6. 2024                                                                                                                                               

Liturgický kalendár:                                                                                           Utorok – sv. Barnabáša, apoštola                                                                Štvrtok – sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi                          Nedeľa – Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Sväté omše:                                                                                                          Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                     Pondelok            18. 00.                                                                                 Streda                  7. 00.                                                                                 Štvrtok                18. 00.                                                                                 Piatok                  18. 00.                                                                               Sobota                 7. 00.                                                                                 Nedeľa                 7. 00.        10. 30.                                                  Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                               Utorok                16. 00.                                                                                 Sobota                16. 00.         100. výročie DHZ Olešná                               Nedeľa                  9. 00.                      

100. výročie DHZ v Olešnej

V sobotu o 15. 00. bude slávnostná svätá omša v kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej – Potôčkoch pri oslave 100. výročia DHZ Olešná.

Omša u Ponku - poďakovanie

Pán Boh zaplať a požehnaj rodinu Ponekovú i ostatných, ktorí sa starajú o krásu kaplnky BSJ, i odmeň tých čo pripravili veci či okolie na slávenie svätej omše.

Púť do Medžugoria

Do konca júna prosím, aby tí, ktorí sa nahlásili do Medžugoria zaplatili alebo doplatili cenu púte a doplnili údaje. Zostávajú však ešte stále voľné miesta: 47 z 56 miest.

Tretiaci po 1. sv. prijímaní

Tretiaci oboch ZŠ našej Farnosti v sprievode svojich rodičov pokračujte v pravidelnej účasti na nedeľných svätých omšiach a pristupovaní k Eucharistii. Môžete si stále chodiť po nálepky, tie sú do konca školského roka, či sladkú odmenu.

Ohlášky

Farnosť Turzovka oznamuje, že chcú uzatvoriť manželstvo Maroš Juriga, ktorý pochádza z Farnosti Čachtice a Dáša Pureková, ktorá pochádza z Farnosti Podvysoká.

Farnosť Korňa oznamuje, že chcú uzatvoriť manželstvo Július Kapusniak, ktorý pochádza z Farnosti Podvysoká a Miriama Stuchlíková, ktorá pochádza z Farnosti Turzovka.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva, nech to oznámi vo Farskom úrade.


.