FARSKÉ OZNAMY                                           Dvadsiata štvrtá nedeľa - 17. 9. 2023

                                                                                               

Liturgický kalendár:                                                                                             Streda  – sv. Kórejských mučeníkov                                                              Štvrtok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok                                   Sobota – sv. Pia z Pietrelciny, kňaza                                                              Nedeľa – Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár.

Sväté omše:                                                                                                          Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                      Pondelok          18. 00.                                                                                   Streda                7. 00.                                                                                  Štvrtok             18. 00.                                                                                    Piatok               18. 00.                                                                                   Sobota              7. 00.                                                                                    Nedeľa              7. 00.          10. 30.                                                   Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                 Utorok             16. 00.                                                                                   Sobota             15. 00.        sobáš                                                                 Nedeľa              9. 00. 

Výročná celodenná poklona

Po Hodoch v Podvysokej nasledujúcu nedeľu bude výročná celodenná poklona. Po svätej omši o 10. 30. sa vystaví Sviatosť Oltárna k poklone celej Farnosti. Od 12. 00. - 14. 00. si môžete pripraviť poklonu spoločenstvá z Olešnej a od 14. 00. - 16. 00. zasa spoločenstvá z Podvysokej. O 16. 00. sa poklona ukončí.

Obnova a požehnanie nových krížov

Dnes budeme požehnávať nové kríže. V Potôčkoch to bude po svätej omši o 9. 00. a v Podvysokej popoludní o 14. 00. Pripojte sa k tejto milej slávnosti a milosťami s nimi spojené.

Poďakovanie za Hody v Podvysokej

Pán Boh zaplať a odmeň každú námahu či obetu, ktorú človek priniesol pri slávení hodov Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej. Nielen tým, ktorí všetci prišli sláviť HODY ale tým, ktorí priložili svoje ruky i srdce k spoločnému dobru a oslave Boha i našej nebeskej matky Panny Márie Sedembolestnej. Kazateľ Ladislav Kučkovský prežíval radosť a bol veľmi povzbudený.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť  Lukáš Skotnický, ktorý pochádza z Farnosti Čadca a Stanislava Durajová, ktorá pochádza z Farnosti Podvysoká. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva, nech to oznámi vo Farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do Vašich modlitieb. 


.